ტოპოგრაფია და გეოლოგია

 

სეისმური რისკების ანალიზი

 

კლიმატი და ჰიდროლოგია

 

ალტერნატივების ანალიზი

 

ეკონომიკური ანალიზი

 

ფინანსური ანალიზი

 

შესყიდვების დაგეგმვა

 


 

შპს ფაზისი ჯგუფი დაფუძნდა 2000 წელს. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ფაზისი ჯგუფი გახდა წარმატებული კომპანია, რომლის ბიზნეს საქმიანობა მოიცავდა შემდეგ ბიზნეს საქმიანობებს: ენერგეტიკულ პროექტებს; უძრავი ქონების მართვა; სამშენებლო მასალებით ვაჭრობა;  საყოფაცხოვრებო მომსახურება.


2015 წლიდან კომპანიაში მოხდა რეორგანიზაცია. კერძოდ, ისრაელის კომპანია რაზგალ ენერჯიმ გამოხატა დაინტერესება კომპანია ფაზისი ჯგუფის ენერგეტიკული პროექტების განვითარებით. შპს ფაზისი ჯგუფის ერთადერთი დამფუძნებლის გიორგი ტყებუჩავას წილის რაზგალ ენერჯისთვის დათმობის სანაცვლოდ, ამ უკანასკნელმა აიღო აღნიშნული პროექტების დაფინანსების ვალდებულება.

კომპანია ფაზისი ჯგუფი დაფუძნდა
ფაზისი ჯგუფის და კომპანია გროს ენერგი ჯგუფის პარტნიორობა
ევროპის ენერგეტიკული ბირჟების ასოციაციამ ოთხი ახალი წევრი მიღო.